Dotacje

 

 

Możemy przyjąc że są 2 rodzaje dotacji do zakupu sprzętów i urządzeń pomocnych w codziennym życiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

 

1.

Dotacje bezzwrotne

czyli rozmaite dofinansowania, refundacje o które można się ubiegać w Narodowym Funduszu Zdrowia lub/i w instytucjach dysponujących środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

2.

Dotacje zwrotne

czyli wszelkiego rodzaju kredyty w tym kredyty celowane - kliknij tutaj

 

 

ad 1.

Dotacje bezzwrotne typu dofinansowanie lub/i refundacja

 

 

DOTACJE ze środków PFRON

 

Beneficjentem dotacji być niepełnosprawny i najlepiej niezamożny mieszkaniec danego powiatu.

Instytucje do których możesz wnioskować o dofinansowania ze środków PFRON:

  • powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) - gdy jesteś mieszkańcem powiatu ziemskiego
  • ośrodki pomocy społecznej - gdy jesteś mieszkańcem powiatu grodzkiego

 

Według nas szczególnie pożytecznymi są dofinansowania do sprzętów i urządzeń ułatwiających opiekunom pielęgnację podopiecznego obłożnie chorego w domu.

Naszym zdaniem najbardziej przydatnym sprzętem jest łóżko elektrycznie sterowane. Urządzeniami / sprzętami niemniej od łóżka pomocnymi bywają podnośnik podłogowy lub podnośnik suwnicowy czy też wózek toaletowo-prysznicowy albo wanna z regulacją wysokości.

 

Zobacz nasze propozycje w naszej zakładce "zakresy pomocy".

 

 

DOTACJE (refundacja) z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

 

Uprawnionym do refundacji NFZ jest każdy obywatel ubezpieczony w NFZ, któremu uprawniony lekarz zleci zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (np. wózek inwalidzki) lub/i w środki pomocnicze (np. pieluchomajtki) a NFZ potwierdzi to zlecenie swoim stemplem.

Ow "cenny stempel" możesz uzyskać w swoim oddziale NFZ - kliknij tutaj

 

Informacje na temat zasad zaopatrzenia i rodzaju asortymentu podlegającego refundacji NFZ - kliknij tutaj

 

Spośród wielu sprzętów i urządzeń refundowanych przez NFZ możemy pomóc w BEZPŁATNYM zaopatrzeniu w:

  • wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych - kod NFZ P.130.00; jest to wózek dla osób z porażeniem czterokończynowym lub trzykończynowym lub dwukończynowym (1 ręka + 1 noga), często dla osób po udarach mózgu (udarach niedokrwiennych lub wylewach)
  • wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich dla dorosłych - kod NFZ P.129.00; jest to wózek dla osób z dysfunkcją nóg ale sprawnych manualnie na tyle by przy pomocy ciągów kół napędowych wózka samodzielnie poruszać się na wózku inwalidzkim (np. często osoby po amputacjach lub z powypadkowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego)
  • wózek inwalidzki specjalny dla dzieci i młodzieży - kod NFZ P.131.01; jest to wózek dla dzieci i młodzieży z porażeniem czterokończynowym, trzykończynowym lub dwukończynowym (1 ręka + 1 noga), często dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub z innymi schorzeniami neurologicznymi
  • wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich dla dzieci i młodzieży - kod NFZ P.129.01; jest to wózek dla dzieci / młodzieży z dysfunkcją nóg ale sprawnych manualnie na tyle by przy pomocy ciągów kół napędowych wózka samodzielnie poruszać się na wózku inwalidzkim (np. często dzieci z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi)

3 kroki do uzyskania refundacji z NFZ:

  1. zlecenie od uprawnionego lekarza (druk zlecenia do pobrania tutaj) - wyszczegónienie uprawnionych lekarzy wg specjalności do pobrania tutaj
  2. stempel z NFZ na zleceniu
  3. gdy już zdobędziesz stempel z NFZ to zapraszamy z podstemplowanym zleceniem do kontaktu z nami. Pomożemy zrealizować refundowane przez NFZ zaopatrzenie wyszczególnione powyżej.

 Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Kontakt z nami - kliknij tutaj

 

 

ad 2.

Dotacje zwrotne typu kredyt, pożyczka itp.

 

Kliknij tutaj

 

Ponadto w każdym innym banku w dzisiejszych czasach jest oferta pożyczek gotówkowych.

 

Sprzęt medyczny (łóżko na pilota, podnośnik, schodołaz) to użytecznie takie samo wyposażenie jak sprzęty AGD (lodówka, odkurzacz itp.) czyli są to sprzęty które mają człowiekowi uałatwić życie codzienne w domu i poza domem - cel wykorzystania pozyczki bankowej zależy tylko od Ciebie.