Opieka nad podopiecznym leżącym

 

Rozwiązania, które proponujemy nie wyręczą nikogo w opiece ale mogą tę opiekę ułatwić - zajrzyj do zakładki "zakresy pomocy".

 

Ideałem jest zorganizowanie opieki w domu rodzinnym, opieki zarówno osobowej jak i sprzętowej - ten model opieki może być niestety dość kosztowny, kosztowny szczególnie gdy konieczną jest komercyjne zatrudnienie wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej lub fizjoterapeutycznej z powodu takiego że opieka w ramach NFZ lub w ramach struktur pomocy społecznej bywa niedostępna.

 

Najlepsze tło dla zrozumienia tematu daje lektura artykułu prasowego z tygodnika "Przegląd" z grudnia 2015 r. - kliknij tutaj.

 

 

 

wsparcie z NFZ

 

Wsparcie opieki domowej nad podopiecznym obłożnie chorym jest w zakresie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Lista podmiotów mających kontrakt z NFZ dostępna jest tutaj (wsparcie opieki domowej) i tutaj (opieka całodobowa).

Przybliżony czas oczekiwania na przyjęcie pod opiekę w ramach świadczeń NFZ można sprawdzić tutaj.

Wydaje się, że NFZ kontraktuje zbyt mało ponieważ bardzo często na przyjęcie pod opiekę trzeba długo czekać...

 

 

wsparcie z PFRON

 

Wsparcie opiekuna w opiece domowej nad podopiecznym obłożnie chorym - najlepiej o ofercie tej instytucji dowiedzieć się w niej samej - kliknij tutaj

Pewnym wsparciem w opiece domowej mogą być z pewnością dofinansowania z PFRON do zakupu sprzętów i innych pomocy (łóżka elektryczne, podnośniki elektryczne itp.).

Beneficjentem dofinansowań ze środków PFRON może być niepełnosprawny najlepiej niezamożny.

Instytucje do których możesz wnioskować o dofinansowania ze środków PFRON:

  • powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) - gdy jesteś mieszkańcem powiatu ziemskiego
  • ośrodki pomocy społecznej - gdy jesteś mieszkańcem powiatu grodzkiego

 

 

Wsparcie instytucji pomocy społecznej

 

Niepełnosprawne osoby samotne ale zdolne do jakiegokolwiek samodzielnego funkcjonowania mogą spróbować liczyć na wsparcie w miejscu zamieszkania ze strony podmiotów wspołpracujących w tym zakresie z lokalnymi (miejskimi lub gminnymi) ośrodkami pomocy społecznej.

 

Gdy opieka domowa nie wchodzi w grę to rozwiązaniem jest umieszczenie podopiecznego obłożnie chorego w całodobowej placówce pomocy społecznej (dom pomocy społecznej) o profilu dla osób przewlekle somatycznie chorych albo o profilu dla osób w podeszłym wieku.

 

Zasady umieszczenia w domu pomocy społecznej - kliknij tutaj

 

Pewną fikcją często kreowaną przez niektóre większe gminy miejskie (Warszawa, Kraków, Poznań etc.) jest brak miejsc w domach pomocy społecznej; dzieje się tak bo gminy te nie chcą płacić za pobyt swojego mieszkańca w domach prowadzonych przez inne gminy. W gminach ościennych najczęściej te miejsca są a już z pewnością można je znaleźć w gminach wiejskich lub mniejszych miastach powiatowych odległych powyżej 30 km od gminy wielkomiejskiej.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeżeli w ciągu 3 miesięcy własna gmina nie zaoferuje wnioskodawcy spełniającemu ustawowe przesłanki miejsca w domu pomocy społecznej na swoim terenie lub w pobliżu to wnioskodawca ma prawo żądać skierowania do domu pomocy społecznej w innej gminie lub powiecie gdzie są wolne miejsca.

 

Często podopieczny jest autentycznie obłożnie chory i niepełnosprawny a instytucje publiczne są niedostępne dla Niego (kolejki lub/i absurdalne kryteria przyjęcia pod opiekę) - czyli mamy tak zawane "nieprzyjazne Państwo" - można interweniować np. tutaj lub tutaj lub/i spróbować skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej - kliknij tutaj

 

Gdy "Państwo jest aż tak nieprzyjazne", że nie ma możliwości skorzystania z jakichkolwiek form wsparcia to na szczęście jest jeszcze pomoc wirtualna...

Najlepsze - według nas - miejsca w sieci traktujące o opiece nad podopiecznym leżącym:

 

panel damy-rade.info

 

wideowarsztaty damy-rade.info

 

poradnik do pobrania damy-rade.info

 

2 strony wideowarsztatów opiekawdomu.info