Refundacja z NFZ

 

Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

 

Uprawnionym do refundacji NFZ jest każdy obywatel ubezpieczony w NFZ, któremu uprawniony lekarz zleci zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (np. wózek inwalidzki) lub/i w środki pomocnicze (np. pieluchomajtki) a NFZ potwierdzi to zlecenie swoim stemplem.

Ow "cenny stempel" możesz uzyskać w swoim oddziale NFZ - kliknij tutaj

 

Informacje na temat zasad zaopatrzenia i rodzaju asortymentu podlegającego refundacji NFZ - kliknij tutaj

 

Spośród wielu sprzętów i urządzeń refundowanych przez NFZ możemy pomóc w BEZPŁATNYM zaopatrzeniu w:

  • wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych - kod NFZ P.130.00; jest to wózek dla osób z porażeniem czterokończynowym lub trzykończynowym lub dwukończynowym (1 ręka + 1 noga), często dla osób po udarach mózgu (udarach niedokrwiennych lub wylewach)
  • wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich dla dorosłych - kod NFZ P.129.00; jest to wózek dla osób z dysfunkcją nóg ale sprawnych manualnie na tyle by przy pomocy ciągów kół napędowych wózka samodzielnie poruszać się na wózku inwalidzkim (np. często osoby po amputacjach lub z powypadkowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego)
  • wózek inwalidzki specjalny dla dzieci i młodzieży - kod NFZ P.131.01; jest to wózek dla dzieci i młodzieży z porażeniem czterokończynowym, trzykończynowym lub dwukończynowym (1 ręka + 1 noga), często dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub z innymi schorzeniami neurologicznymi
  • wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich dla dzieci i młodzieży - kod NFZ P.129.01; jest to wózek dla dzieci / młodzieży z dysfunkcją nóg ale sprawnych manualnie na tyle by przy pomocy ciągów kół napędowych wózka samodzielnie poruszać się na wózku inwalidzkim (np. często dzieci z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi)

3 kroki do uzyskania refundacji z NFZ:

  1. zlecenie od uprawnionego lekarza (druk zlecenia do pobrania tutaj) - wyszczegónienie uprawnionych lekarzy wg specjalności do pobrania tutaj
  2. stempel z NFZ na zleceniu
  3. gdy już zdobędziesz stempel z NFZ to zapraszamy z podstemplowanym zleceniem do kontaktu z nami. Pomożemy zrealizować refundowane przez NFZ zaopatrzenie wyszczególnione powyżej.

 Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Kontakt z nami - kliknij tutaj

zaopatrzenie refundowane przez NFZ