To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

podnośniki podłogowe


DOFINANSOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH - ze środków PFRON

 

Każda osoba posiadająca urzędowy status osoby znacznie niepełnosprawnej ruchowo (konieczny urzędowy dokument potwierdzający ten status) może uzyskać ze środków PFRON znaczne dofinansowanie do zakupu podnośnika podłogowego sterowanego elektrycznie.

 

Dzięki dofinansowaniu zamiast zapłacić kilka tysięcy złotych zapłacisz kilkaset złotych.

 

Pomożemy w uzyskaniu dofinasowania.

 

Zapraszamy do kontaktu emailowego na adresy: sklep@pomoc-niepelnosprawni.pl lub andrzej@pomoc-niepelnosprawni.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 517 157 008 albo pod nr tel. 500 355 433.

 


DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA - ze środków ZUS

 

Prawie każda instytucja zajmująca się opieką na osobami niełnosprawnymi ruchowo może uzyskać z ZUS znaczne dofinansowanie do zakupu podnośników podłogowych sterowanych elektrycznie.

 

Warunki dofinansowania określane są każdego roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach corocznych Konkursów Ofert na "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy".

 

Pomożemy w wycenie inwestycji.

 

Zapraszamy do kontaktu emailowego na adresy: sklep@pomoc-niepelnosprawni.pl lub andrzej@pomoc-niepelnosprawni.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 517 157 008 albo pod nr tel. 500 355 433.

Film - prezentacja zastosowania podnośnika podłogowego - transfer podopiecznego z łóżka na krzesło


Film - prezentacja zastosowania podnośnika podłogowego - zakładanie siedziska transportowego


Film - prezentacja zastosowania podnośnika podłogowego - transfer podopiecznego z krzesła na łóżko


Film - prezentacja zastosowania podnośnika podłogowego - transfer podopiecznego z wózka transportowego do wanny


Film - prezentacja zastosowania podnośnika podłogowego - transfer podopiecznego z wózka transportowego na krzesło


Film - prezentacja zastosowania podnośnika podłogowego - transfer podopiecznego z podłogi na łóżko