To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

podnośniki podsufitowe - szynowe


DOFINANSOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH - ze środków PFRON

 

Każda osoba posiadająca urzędowy status osoby znacznie niepełnosprawnej ruchowo (konieczny urzędowy dokument potwierdzający ten status) może uzyskać ze środków PFRON znaczne dofinansowanie do zakupu szynowego podnośnika podsufitowego.

 

Dzięki dofinansowaniu zamiast zapłacić kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych zapłacisz najczęściej 1000 - 2500 złotych.

 

Pomożemy w uzyskaniu dofinasowania.

 

Zapraszamy do kontaktu emailowego na adresy: sklep@pomoc-niepelnosprawni.pl lub andrzej@pomoc-niepelnosprawni.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 517 157 008 albo pod nr tel. 500 355 433.

 

 

DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA - ze środków ZUS

 

Prawie każda instytucja zajmująca się opieką na osobami niełnosprawnymi ruchowo może uzyskać z ZUS znaczne dofinansowanie do zakupu szynowych podnośników podsufitowych sterowanych elektrycznie.

 

Warunki dofinansowania określane są każdego roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach corocznych Konkursów Ofert na "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy".

 

Pomożemy w wycenie inwestycji.

 

Zapraszamy do kontaktu emailowego na adresy: sklep@pomoc-niepelnosprawni.pl lub andrzej@pomoc-niepelnosprawni.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 517 157 008 albo pod nr tel. 500 355 433.

 

bezproblemowy i wygodny transfer z punktu A do punktu B


transfer do wanny


samodzielność osoby mniej sprawnej


pomoc w rehabilitacji


pomoc w reedukacji chodu